Câu Hỏi
Thời gian làm bài
19910
Số Điểm
Với các yếu tố khác không đổi, cầu về tiền thực tế lớn hơn khi