Câu Hỏi
Thời gian làm bài
19910
Số Điểm
Tác giả không miêu tả đoàn tàu trong Hai đứa trẻ của Thạch Lam theo cách nào?